Croatia zdravstveno osiguranje

Croatia osiguranje Vam, ukoliko imate dodatnu dentalnu policu, jednom godišnje refundira dio novaca za zahvate koje ste platili. Kontaktirajte referenta u Croatia osiguranju i zatražite uputnicu za ordinaciju dentalne medicine dr. Nižetić. U nastavku donosimo proceduru, popis i količinu usluga koje pokriva dentalna polica Croatia osiguranja.

 Ugovaranjem dopunskog programa osiguranja stomatoloških usluga svaki osiguranik ima pravo na:

  •  besplatni prvi stomatološki pregled usne šupljine sa ortopan snimkom jednom godišnje

Ovaj pregled nije obavezan te osiguranici, po želji, mogu odmah koristiti naknadu troškova iz slijedeće točke.

  • naknadu troškova za slijedeće stomatološke usluge do iznosa od 2.000,00 kuna godišnje, uz učešće od 30%:

1.    liječenje gangrene do 300,00 kn jednom godišnje;
2.    liječenje pulpitisa do 300,00 kn jednom godišnje;
3.    terapija kod frakture krune trajnih zubi, 250,00 kn po zubu, tri zuba godišnje;
4.    ispun – plomba s anestezijom, 250,00 kn po zubu, tri zuba godišnje;
5.    vađenje zuba, do 200,00 kn jednom godišnje;
6.    RTG snimka, 30,00 kn po zubu, pet zubi godišnje;
7.    lokalna anestezija, 50,00 kn po tretmanu, najviše tri puta godišnje;
8.    ispitivanje vitaliteta, do 30,00 kn po ispitivanju, najviše tri puta godišnje;
9.    čišćenje zubnog kamenca i poliranje zubi, do 200,00 kn jednom godišnje.

 

Način korištenja:

  • Ako osiguranik obavi prvi pregled s ortopan snimkom u: Ugovornoj ordinaciji CROATIA zdravstvenog osiguranja (dakle u našoj ordinaciji)

Prije prvog korištenja stomatološke usluge osiguranik se treba javiti ovlaštenom liječniku CROATIA zdravstvenog osiguranja – asistenci, koja za njega dogovara pregled; u tom slučaju pregled je za osiguranika besplatan jer troškove ugovornoj ordinaciji isplaćuje CZO.

  • Ordinaciji po izboru osiguranika, koja nije ugovorna ordinacija CROATIA zdravstvenog osiguranja

Osiguranik sam plaća račun, a CROATIA zdravstveno osiguranje vrši naknadu tih troškova do visine najniže cijene prema važećem cjeniku Hrvatske stomatološke komore.

Usluge nakon prvog pregleda:
U svim ordinacijama ostale ugovorene troškove za stomatološke usluge pokrivene policom osiguranik plaća sam (cijeli račun) i u svim troškovima sudjeluje sa 30% (70% vraća osiguraniku CZO) do godišnjeg iznosa od 2000,00 kuna. CZO-u osiguranik po obavljenim uslugama dostavlja račun (sa specifikacijom obavljenih usluga, datumom, mjestom, originalnim pečatom ili žigom ordinacije te potpisom ordinirajućeg stomatologa).

Ugovorenu naknadu (70% od ukupnog iznosa računa) CROATIA zdravstveno osiguranje isplaćuje na račun osiguranika u roku od 14 dana od primitka zahtjeva (računa) s potrebnom dokumentacijom.

Kako bi vam CROATIA zdravstveno osiguranje nadoknadila trošak potrebno je zahtjev dostaviti na adresu:

CROATIA zdravstveno osiguranje d.d.
Služba za osiguranje
Miramarska 22
10 000 Zagreb