Oralna kirurgija i implantologija

Oralna kirurgija specijalistička je djelatnost dentalne medicine,

a najčešći oralno kirurški zahvati su vađenje umnjaka, komplicirana vađenja impaktiranih

i retiniranih očnjaka ili umnjaka, resekcije korijena zuba te vađenje zaostalih i slomljenih korijena zuba.

 

Implantat je umjetni korijen zuba, koji se ugrađuje na mjesto na kojemu zub nedostaje.

Najčešće je napravljen od titana, biokompatibilnog materijala koji srasta s kosti, jer ga organizam ne prepoznaje kao strano tijelo.

U ordinaciji Nižetić koristimo najsuvremenije tehnike te vrhunske implantate Astra Tech.

 

511841625671castra